Mūsu Privātuma politika regulē lietotāju, kuri ir apmeklējuši tīmekļa vietni www.mirrorsled.com, personas datu apstrādes pamatprincipus un kārtību.
Personas dati ir par tīmekļa vietnes apmeklētāju iegūta informācija, ko var izmantot lietotāja identificēšanai. Mēs iegūstam mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāju personas datus, lai nodrošinātu pēc iespējas augstāku mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Ja vēlaties uzdot jautājumu, iesniegt sūdzību vai izmantot savas datu subjekta tiesības, lūgums sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi: marketing@stiklita.lt 

Tīmekļa vietnes datu pārzinis: 
UAB Stiklita
Uzņēmuma reģ. Nr.: 234489710
PVN reģ. Nr.: LT344897113
Varnių iela 48, LT-48403, Kauņa
Tālr.: +370 613 74532 / E-pasta adrese: marketing@stiklita.lt

Jūsu personas dati var tikt nodoti UAB Stiklita Vilnius, UAB Stiklita Klaipėda, UAB Stiklita Šiauliai, UAB Stiklita projektai vai UAB Stiklita projektai Jūsu pasūtījuma apstrādes un grāmatvedības kārtošanas nolūkos.

Šajā Privātuma politikā ir izklāstītas UAB Stiklita veiktās datu apstrādes darbības gadījumos, kad uzņēmums rīkojas kā datu pārzinis, t.i., iegūst klientu, piegādātāju vai darbinieku personas datus un nodod tos datu apstrādes nolūkos.

Personas datu iegūšanas tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana, ar datu subjektu vai uzņēmējdarbības subjektu noslēgts līgums un uzņēmuma likumiskās intereses; taču, pat īstenojot e-mārketingu, mēs vienmēr saglabājam iespēju atsaukt iepriekš doto piekrišanu personas datu apstrādei.

Saskaņā ar ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) noteikumiem, kas ir izklāstīti 6. pantā, mēs Jūsu personas datu apstrādei izmantosim vienu no zemāk minētajiem tiesiskajiem pamatiem:

• personas datu apstrāde notiek, pamatojoties uz personas piekrišanu;

• personas datu apstrāde ir nepieciešama ar personu noslēgtā līguma izpildei vai tāpēc, ka pirms līguma parakstīšanas mums ir pienākums īstenot konkrētus pasākumus;

• uzņēmuma juridiskie pienākumi veikt personas datu apstrādi: datu apstrāde ir nepieciešama likuma ievērošanas nodrošināšanai (izņemot līgumiskos pienākumus), piemēram, rēķinu apstrāde un šo datu iesniegšana Valsts nodokļu inspekcijai.

Apstrādātie personas dati

  1. Personas dati

Jums izmantojot mūsu piedāvātos pakalpojumus, mēs iegūstam noteiktu Jūs identificējošu informāciju:

  • reģistrācijas tīmekļa vietnē nolūkos mēs iegūstam Jūsu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, e-pasta adresi un tālruņa numuru;
  • preču iegādes (iepirkšanās) mūsu tīmekļa vietnē nolūkos mēs iegūstam Jūsu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, piegādes adresi (ja tā atšķiras no dzīvesvietas adreses), e-pasta adresi un tālruņa numuru;
  • tiešās tirdzniecības nolūkos mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru;
  • Jūsu datus tehnisku problēmu risināšanai un novēršanai.

    2. Izmantotie dati

Mēs varam iegūt arī Jūsu tīmekļa pārlūka sniegto informāciju, Jums apmeklējot mūsu tīmekļa vietni datorā vai piekļūstot tai, lietojot mobilo ierīci

Šāda informācija var ietvert datus, kas ir saistīti ar Jūsu IP (Interneta protokola) adresi, tīmekļa pārlūka un lietotās ierīces veidu, informāciju par to, kādas tīmekļa vietnes ir apmeklētas iepriekš, kā arī citu ar Jūsu ierīci saistītu identificējošu informāciju.

    3. Sīkdatnes

Tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu uzraudzīt mūsu tīmekļa vietnē veiktās darbības un saglabāt noteiktu informāciju. Plašākai informācijai iepazīstieties ar mūsu Sīkdatņu politiku

Kur mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Mēs saņemam Jūsu personas datus tieši no Jums, kas nozīmē, ka Jūs sniedzat mums šos datus brīvprātīgi, lai saņemtu no mums noteiktus produktus, pakalpojumus vai piedāvājumus, vai noslēdzot ar mums sadarbības līgumu.

Mēs savā tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes (IP adrese, pārlūkošanas laiks; kā arī, aizpildot pieprasījuma veidlapu: vārds, uzvārds, pieprasījuma teksts, IP adrese, datums un laiks) un citas monitoringa tehnoloģijas. Mēs iegūstam datus par to, vai lietotājiem ir bijušas problēmas ar mūsu tīmekļa vietnes lietošanu – tripleti, tīmekļa vietnē esošas neaktīvas lapas utt. Tāpat mēs iegūstam informāciju ar trešo pušu pakalpojumu, piem., „Google Analytics”, starpniecību.

Mēs saņemam Jūsu pieprasījumus vai vēstules, ko sūtat konkrētas informācijas saņemšanai.

Mēs saņemam Jūsu datus no sociālo tīklu kontiem, ar kuru starpniecību esat sazinājušies ar mūsu sociālo tīklu kontu administratoriem.

Jums ir pienākums nodrošināt, lai uzņēmumam tiktu sniegti precīzi un pareizi personas dati, un lai netiek sniegti trešās puses dati.

Personas datu koplietošana

Mēs izmantojam pakalpojumu sniedzējus, lai sev atvieglotu noteiktu darbību veikšanu, piemēram, pirkumu veikšana, maksājumu ar kartēm pārvaldība, e-pastu izsūtīšana, reklāmas sniegšana, mūsu mārketinga kampaņu efektivitātes uzraudzība un mūsu tīmekļa vietņu un lietotņu izmantošanas analīze interneta vai telefonpakalpojumu sniegšanai, kā arī sadarbojamies ar bankām, audita firmām, apdrošināšanas sabiedrībām, kas apdrošina mūs pret dažādiem riskiem, parādu piedziņas iestādēm korporatīvu parādu gadījumā, vides ministrijām, apsardzes uzņēmumiem, Valsts nodokļu inspekciju, policiju un citiem juridisku pakalpojumu sniedzējiem.

Ja sniedzat komentārus vai savu viedokli par UAB Stiklita lietotāju kopienām vai sociālo tīklu vietnei, kurā šāda informācija ir apskatāma un lietojama ar nolūku ikvienam nodrošināt pieeju šādai kopienai, kur šāds viedoklis nav atkarīgs no UAB Stiklita, UAB Stiklita neuzņemas atbildību par šādās kopienās Jūsu sniegto informāciju vai datu aizsardzību.

Mēs koplietojam mūsu tīmekļa vietnes lietotāju personas datus ar trešajām pusēm gadījumos, kad tas ir nepieciešams mūsu pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai. Mēs trešajām pusēm sniedzam tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami šo trešo pušu sniegto pakalpojumu īstenošanai. Mēs varam koplietot personas datus šādos gadījumos:

1)  Izmantojot kurjera pakalpojumus preču piegādei un noslēgto līgumu izpildei. Šim nolūkam mēs kurjera pakalpojumu sniedzējiem sniegsim Jūsu vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

2)  Mūsu tīmekļa vietnes analītikas pakalpojuma sniedzējam – Google Analytics – ir piekļuve ar tīmekļa vietnes apmeklējumiem saistītiem lietotāju datiem.

3)  Ja apmeklējat sociālos tīklus no mūsu tīmekļa vietnes, šiem sociālajiem tīkliem var būt piekļuve tiem Jūsu personas datiem, kas ir izpausti tīmekļa vietnē www.mirrorsled.lv.  Augstāk minētajā gadījumā mēs iesakām izlasīt saistītās sociālo tīklu privātuma politikas.

4)  Ja apmeklējat sociālos tīklus no mūsu tīmekļa vietnes, šiem sociālajiem tīkliem var būt piekļuve tiem Jūsu personas datiem, kas ir izpausti tīmekļa vietnē www.mirrorsled.lv.  Augstāk minētajā gadījumā mēs iesakām izlasīt saistītās sociālo tīklu privātuma politikas.

5)  Pēc tiesībsargājošo iestāžu pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus šīm iestādēm.

6)  Mēs varam koplietot personas datus, lai aizsargātu mūsu tiesības un mūsu klientu tiesības.

UAB Stiklita ievēro datu minimizēšanas principu un nodrošina, lai tiek iegūts maksimāli mazākais personas datu apjoms, kas nepieciešams pakalpojuma vai produkta sniegšanai.

Personas datu glabāšanas ilgums

Mēs tīmekļa vietnes lietotāja personas datus glabājam tik ilgu laiku, cik nepieciešams nolūkos, kam šos datus apstrādā, bet ne ilgāk kā 10 gadus kopš personas datu apstrādes sākuma. Pēc šī perioda beigām visi personas dati tiek dzēsti.

Pēc Jūsu pieprasījuma mēs dzēsīsim apstrādātos personas datus. Personas dati netiks dzēsti tikai gadījumā, kad mums ir juridisks pienākums veikt personas datu apstrādi.

Tīmekļa vietnē dati saglabājas līdz 30 dienām kopš vietnes pārlūkošanas datuma. Jūsu ierīcē saglabātās sīkdatnes jāsaglabā saskaņā ar attiecīgās sīkdatnes raksturu, sākot no tikai vietnes pārlūkošanas ilguma līdz pat diviem gadiem.

Pēc personas datu apstrādes perioda beigām personas dati tiek droši iznīcināti. 

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem UAB Stiklita apstrādātajiem personas datiem. Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, atsaukt savu piekrišanu vai pieprasīt Jūsu personas datu dzēšanu vai labošanu. Tiesības pieprasīt datu dzēšanu un informācijas sniegšanu nav absolūtas, kas nozīmē, ka mums ir pienākums veikt noteiktas informācijas apstrādi, ko nosaka likums.

Jums ir tiesības iepazīties ar personas datu apstrādes noteikumiem, kas ir pieejami UAB Stiklita telpās.

Jums ir tiesības atteikties no mūsu informatīvo biļetenu vai citu mārketinga piedāvājumu saņemšanas.

Jums ir tiesības uz datu pārnesamību, ja datu apstrāde notiek elektroniski.

Jūs varat izmantot visas savas tiesības, nosūtot iesniegumu uz e-pasta adresi: marketing@stiklita.lt;

Tāpat Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai.

Ja vēlaties pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, datu dzēšanu vai labošanu, vai ja nepiekrītat Jūsu personas datu apstrādei vai vēlaties izmantot savas datu pārnesamības tiesības, pirmkārt, mēs lūgsim uzrādīt personu apliecinošu dokumentu vai tā notariāli apliecinātu kopiju, un, ja Jūsu vārdā rīkojas Jūsu pārstāvis, lūgsim uzrādīt abu personu apliecinošus dokumentus, notariāli apliecinātu pilnvaru vai visu minēto dokumentu notariāli apliecinātas kopijas. Ja pārlūkojat internetu un nevēlaties, lai vietnes apmeklēšanas laikā tiek apstrādāti ar sīkdatņu starpniecību iegūtie personas dati, iesakām sava tīmekļa pārlūka iestatījumos dzēst sīkdatnes.

Sīkdatņu politika

SSīkdatnes ir maza izmēra datnes, kas tiek lejupielādētas un saglabātas ierīces cietajā diskā vai tīmekļa pārlūkā, lai saglabātu datus par lietotāja veiktajām darbībām tīmekļa vietnē un ļautu lietotājam izmantot visas e-veikala funkcijas. Tāpat sīkdatnes ir paredzētas apmeklētāja sesijas atbalstam un lietotāja identificēšanai, piešķirot tam unikālu numuru, tādējādi mēs varam noskaidrot ar tīmekļa pārlūka lietošanu saistītās tendences, uzlabot sniegtos pakalpojumus un sniegt tīmekļa vietnes apmeklētājam atbilstošus ieteikumus.

Lūgums ņemt vērā, ka sīkdatnes ir iespējams dzēst no Jūsu ierīces. Lai iegūtu sīkāku informāciju, dodieties uz adresi: allaboutcookies.org. Taču jāņem vērā, ka sīkdatņu dzēšana var nelabvēlīgi ietekmēt tīmekļa vietnes lietošanu un ierobežot noteiktu funkciju darbību.

Mūsu tīmekļa vietnē izmantotās sīkdatnes var aplūkot zemāk esošajā tabulā.

SĪKDATNES NOSAUKUMS APRAKSTS IZVEIDES LAIKS DERĪGUMA TERMIŅŠ Identifikators
Sistēmā esošās sīkdatnes
PHPSESSID mirrorsled.lt slapukas naudojamas naudotojo sesijai palaikyti Brīdī, kad lietotājs sāk pārlūkot tīmekļa vietni 1 gads Unikālais identifikators
currency Valūtas sīkdatni izvēlas lietotājs Brīdī, kad lietotājs sāk pārlūkot tīmekļa vietni 48 stundas Unikālais identifikators
language Valodas sīkdatni izvēlas lietotājs Brīdī, kad lietotājs sāk pārlūkot tīmekļa vietni 48 stundas Unikālais identifikators
Google analytics /  tag manager slapukai
__utmb Izmanto jaunu sesiju/apmeklējumu uzstādīšanai. Sīkdatni atjauno katru reizi, kad dati tiek nosūtīti Sīkdatni izveido, kad tiek uzsākta JavaScript bibliotēka un nav __utmb sīkdatņu 30 minūtes Unikālais identifikators
__utmt Izmanto vaicājumu apstrādes ātruma palielināšanai Brīdī, kad lietotājs sāk pārlūkot tīmekļa vietni 10 minūtes Unikālais identifikators
__utmc Neizmanto ga.js datnēm Saglabā datus mijiedarbībai ar urchin.js datnēm Vēsturiski šī sīkdatne mijiedarbojās ar _ _ utmb sīkdatni, lai noteiktu, vai tā ir bijusi jauna lietotāja sesija/apmeklējums Brīdī, kad lietotājs sāk pārlūkot tīmekļa vietni Līdz pārlūkošanas sesijas beigām Unikālais identifikators
__utma Izmanto lietotāju un sesiju nošķiršanai. Sīkdatni atjauno katru reizi, kad šie dati tiek nosūtīti Google Analytics Sīkdatni izveido, kad tiek palaista JavaScript bibliotēka un nav __utma sīkdatņu 2 gadi Unikālais identifikators
__utmz Saglabā informāciju par to, no kura tiešsaistes avota lietotājs ir piekļuvis tīmekļa vietnei Sīkdatni izveido, kad tiek uzsākta JavaScript bibliotēka, un atjaunināta katru reizi, kad dati tiek nosūtīti Google Analytics 6 mēneši Unikālais identifikators
Kiti
cookieconsent_status Sīkdatne, kas informē lietotājus par sīkdatņu izmantošanu tīmekļa vietnē Tīmekļa vietnes pirmā apmeklējuma brīdī 1 gads Unikālais identifikators

Tīmekļa vietnē izmanto „Google Analytics” rīku, kas ar sīkdatņu palīdzību apkopo informāciju par tīmekļa vietnes darbību. Šī informācija ir paredzēta pārskatu sagatavošanai par lietotāju apmeklētajām lapām, lapās pavadīto laiku un citu informāciju saistībā ar lietotāju veiktajām darbībām tīmekļa vietnē. Iegūtos datus izmanto tikai statistiskās analīzes vajadzībām. Lai uzzinātu vairāk par to, kādi dati tiek iegūti un izmantoti, lūgums iepazīties ar Google Privātuma politiku https://www.google.com/policies/privacy/. Ja vēlaties, lai „Google Analytics” nespēj apkopot datus par Jūsu veiktajām darbībām, varat izmantot speciālu spraudni, kas ir pieejams šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Mūsu tīmekļa vietnē izmanto „Facebook” un citu sociālo tīklu vietņu spraudņus. Lai iegūtu plašāku informāciju par šo pakalpojumu sniedzēju iegūtajiem datiem, datu ieguves nolūkiem un apjomu, to apstrādi un izmantošanu, kā arī iespējamiem privātuma iestatījumiem, izskatiet sociālo tīklu tīmekļa vietņu privātuma politikas.

Kā es varu atspējot sīkdatnes? 

Daudzi tīmekļa pārlūki ir uzstādīti automātiskai sīkdatņu akceptēšanai. Jūs varat jebkurā sev parocīgā laikā atspējot sīkdatnes, tādējādi vairs neakceptējot, ka mūsu tīmekļa vietne izmanto šīs sīkdatnes, taču jāņem vērā, ka sīkdatņu bloķēšana var traucēt lietotāja piekļuvi noteiktām vietnes funkcijām un to darbībai, kas var padarīt vietnes pārlūkošanu neefektīvu vai pat neiespējamu.

Ja nevēlaties, lai tiek apkopoti Jūsu pārlūkošanas dati mūsu tīmekļa vietnē, Jūs varat nepiekrist šādai datu apkopošanai, nomainot sava tīmekļa pārlūka iestatījumus. Parasti šos iestatījumus var atrast pārlūka sadaļu „Opcijas” vai „Iestatījumi” izvēlnē:

Sīkdatņu iestatījumi tīmekļa pārlūkam Edge

Sīkdatņu iestatījumi tīmekļa pārlūkam Chrome

Sīkdatņu iestatījumi tīmekļa pārlūkam Safari

Sīkdatņu iestatījumi tīmekļa pārlūkam Mozilla Firefox

Sīkdatņu iestatījumi tīmekļa pārlūkam Opera

Šo iestatījumu izprašanai var palīdzēt sniegtās saites, vai sīkākai informācijai varat izmantot sava pārlūka sadaļu „Palīdzība”.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par sīkdatņu atspējošanu, kā arī citu noderīgu informāciju par sīkdatņu izmantošanu, dodieties uz adresi http://www.allaboutcookies.org/. Sīkdatņu atspējošanai savā mobilajā telefonā Jums būs jāiepazīstas ar ierīces lietošanas instrukciju.

Grozījumi

Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas mūsu Privātuma politikā. Visas veiktās izmaiņas tiks publicētas mūsu tīmekļa vietnē, un grozītā Privātuma politikas redakcija stāsies spēkā ar brīdi, kad tā tiks publicēta tīmekļa vietnē. Šī Privātuma politika pēdējo reizi atjaunota 11.06.2020.

Personas datu subjekta tiesību pārkāpšana

Ja uzskatāt, ka mēs pārkāpjam Jūsu kā datu subjekta tiesības, Jūs varat sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi: marketing@stiklita.lt. Ja strīdu neizdodas atrisināt savstarpējas saziņas ceļā, Jums ir tiesības vērsties Valsts datu aizsardzības inspekcijā.