Saņemiet pasūtītās preces bez maksas mūsu noliktavā Mārupē, kas atrodas adresē: Asarīši-3, Vētras, Mārupes novads, LV-2167, 25720099
Darba dienās: 10:00 – 18:00
Sestdien/svētdien: slēgts

Preču piegādes maksa Latvijas teritorijā 20 €.
Svarīgi! Norādītajā cenā neietilpst piegādes no durvīm līdz durvīm pakalpojuma maksa.

Piegādes noteikumi:

  1. Ja Jūsu pasūtījuma izpildes periodā iekrīt svētku diena vai ir izziņots ārkārtas stāvoklis, piegādes termiņš var tikt pagarināts.
  2. Pirms ierašanās norādītajā adresē kurjers Jūs informēs par plānoto piegādes laiku, zvanot vai nosūtot tūlītēju ziņu (SMS).
  3. Preces var akceptēt/saņemt tikai persona, kas ir veikusi pasūtījumu, vai pasūtījuma veidlapā norādītā persona. Akceptējot/saņemot preces, nepieciešams personu apliecinošs dokuments (personas apliecība, pase, vadītāja apliecība). Kurjers lūgs Jums uzrādīt šādu dokumentu.
  4. Piegādes brīdī Jums jāpārbauda sūtījuma stāvoklis. Ja Jūs neapmierina preču stāvoklis, Jums ir tiesības neparakstīt pavadzīmi un atgriezt preces. Tiklīdz pavadzīme ir parakstīta, mēs vairs neuzņemamies atbildību par preču stāvokli, t.i., ārējiem bojājumiem (ja tas nav rūpnīcas defekts) un uzstādīšanas procesā radītiem defektiem.
  5. Produkta aprakstā minētais piegādes termiņš (20 kalendārās dienas) ir provizorisks. Piegādes termiņa atskaite sākas dienā, kad tiek veikts maksājums par precēm (Pārdošanas-pirkšanas līguma noslēgšana). Pārdevējam ir pienākums piegādāt preces Klientam saskaņā ar pasūtījuma apstiprinājumā minētajiem termiņiem. Piegādes noteikumi nav piemērojami gadījumos, kad Klients tiek informēts par pasūtīto preču nepieejamību. Apstiprinot šos Noteikumus, Klients piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Klientu un vienoties par preču piegādes tālākiem nosacījumiem. Ja Pārdevējs nepiegādā preces pasūtījuma veidlapā noteiktajā termiņā un Puses nevienojas par papildu termiņu preču piegādei, Klients ir tiesīgs atkāpties no attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem noslēgto Pārdošanas-pirkšanas līguma.
  6. Preču piegādes Klientam laikā Klientam ir pienākums kopā ar kurjeru un preču fiziskas izsniegšanas Veikalā gadījumā – kopā ar MirrorsLED darbinieku pārbaudīt sūtījuma un produkta(u) stāvokli, un parakstīt nodošanas/pieņemšanas dokumentu. Pēc tam, kad Klients ir parakstījis nodošanas/pieņemšanas dokumentu, preces ir uzskatāmas par nodotām atbilstošā stāvoklī, bez nepilnībām, kas ir uzskatāmas par ārpus rūpnīcas radušos defektu, un bez produkta/komplektācijas neatbilstībām. Ja tiek konstatēti piegādāto preču iepakojuma bojājumi (bojāts, slapjš vai citādi ārēji bojāts iepakojums), produkts(i) ir bojāts(i) un/vai produkts(i) ir neatbilstošs(i), Klients kurjera klātbūtnē norāda šādas nepilnības nodošanas/pieņemšanas dokumentā, un preču fiziskas izsniegšanas Veikalā gadījumā darbiniekam jāsastāda brīvas formas akts par transportēšanas un/vai produkta(u) stāvokļa pārkāpumu/neatbilstību. Ja Klients neveic iepriekš minētās darbības, Pārdevējs neuzņemas atbildību par preču bojājumiem, ja šādu pārkāpumu cēlonis ir ārpus rūpnīcas radies defekts vai preču neatbilstība, ja šādas nepilnības ir iespējams konstatēt preču ārējas pārbaudes laikā.

Preču cena un norēķinu noteikumi:

Preču cenas MirrorsLED ir izteiktas eiro valūtā, ieskaitot spēkā esošo PVN likmi un citus nodokļus, ja attiecināms.

Klients Tīmekļa vietnē preces var iegādāties 7 (septiņas) dienas nedēļā, 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī.

Piegādes cenas un papildu piederumi nav iekļauti produkta sākotnējā (pamata) cenā; piegādes un papildu piederumu cena tiek pieskaitīta produkta pamatcenai pēc tam, kad Klients ir izvēlējies šos pakalpojumus.

Klients var veikt apmaksu par pasūtītajām precēm, izmantojot kādu no zemāk minētajām metodēm:

Maksājumu karte
Jūsu ērtībai mēs piedāvājam veikt norēķinus par precēm ar maksājumu karti. Izmantojot šo metodi, Jūs varat norēķināties par precēm uzreiz. Pēc kartes datu ievadīšanas Jūs pāradresēs uz Jūsu maksājumu kartes izsniedzējas bankas lapu drošības koda ievadīšanai, kas nepieciešams Jūsu identitātes pārbaudei.  Ja maksājums netiek apstiprināts, sazinieties ar banku, kas ir izsniegusi Jūsu maksājumu karti.
PayPal
Ja esat reģistrēts PayPal lietotājs, Jūs varat norēķināties par precēm ar šīs sistēmas starpniecību, ievadot savu e-pasta adresi un paroli.

Ja Klients izvēlas veikt norēķinus ar maksājumu karti vai PayPal sistēmā, Klients apņemas samaksāt par precēm uzreiz pilnu summu, jo preču pasūtījumu apstiprina tikai pēc maksājuma saņemšanas.

Apstiprinot Noteikumus, Klients piekrīt, ka preču iegādes dokumentus – PVN rēķinus, kas vienlaicīgi kalpo arī kā preču garantijas dokumenti – var iesniegt drukātā veidā kopā ar precēm vai elektroniski uz Klienta reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas.